VODA KÚRENIE PLYN KOLEKTORY SERVIS HYDROTHERM - Peter Kobza, Kľačno 336, 972 15 Kľačno, okr. Prievidza, tel: 0905 891 182 ©Dubina VODA       - rozvod vody                  - rozvod odpadového potrubia                  - napojenie na kanalizáciu KÚRENIE - teplovodné kúrenie                  - kotolne                  - radiátorové rozvody                  - podlahové rozvody PLYN        - zabezpečenie plynovej projektovej dokumentácie                  - rozvody a plynovody  NTL                  - rozvody a plynovody STL                  - servis plynových spotrebičov                  - montáž plynových spotrebičov           SOLARNE PANELY                  - ohrev úžitkovej vody                  - kombinované kúrenie - solárne  a teplovodné